Gratis abonnement til foreninger

EbeltoftSnethar besluttet at ville støtte det lokale foreningsliv ved at give mulighed for gratis internetabonnement. Tildeling foregår efter ansøgning til EbeltoftSnet bestyrelse (send e-mail til bestyrelsen på: formand(a)eblnet.dk), som godkender ansøgningen eller giver afslag på førstkommende bestyrelsesmøde.

Betingelser og vilkår for at få tildelt gratis internet
Internetforbindelsen skal være til brug i foreningens klubhus eller foreningslokale.
Foreningen EbeltoftSnet bestemmer selv, hvilke foreninger/klubber, der kan få tildelt gratis internet på baggrund af indsendte ansøgninger.
Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af klubben/foreningen og vedlægges gældende vedtægter for klubben/foreningen.
Hovedkriterierne for godkendelse er, at klubben/foreningen er åben for alle inden for sin målgruppe, at der er minimum 10 medlemmer i klubben/foreningen, og at der aktivt arbejdes for at skabe et sundt fællesskab i klubbens/foreningens målgruppe.
Når en klub/forening er godkendt, skal den melde sig ind i EbeltoftSnet
Et krav fra EbeltoftSnet er, at klubben/foreningen skal sikre, at forbindelsen ikke er åben for andre end klubben/foreningens medlemmer, og sikre at forbindelsen ikke misbruges til at downloade ophavsretsbeskyttet materiale, bl.a. via p2p programmer.
Den enkelte klubs/forenings bestyrelse forpligter sig til at informere sine medlemmer om, at det er EbeltoftSnet, der stiller en gratis internetforbindelse til rådighed for foreningen, evt. ved at opsætte en reklame for EbeltoftSnet
Klubbens/foreningens bestyrelse forpligter sig også til at informere sine medlemmer om korrekt brug af nettet.
Hvis disse krav ikke overholdes, kan EbeltoftSnet ophæve godkendelsen og kræve det udleverede udstyr tilbage.
Hvis klubben/foreningen ophører, skal udstyret afleveres.
Hvis klubben/foreningen sammenlægges med en anden klub/forening, skal der søges igen i den sammenlagte forenings navn.
Hvis klubben/foreningen afhænder/fraflytter lokalet skal udstyret leveres tilbage. En ny installation i andre lokaler kræver en ny godkendelse